[GET] /api/station

Genomför beräkning baserat på position och tidpunkt. Beräkningen baseras på en modell som hämtar mätvärden för närliggande stationer och interpolerar fram en fyllnadsgrad och en nivåhöjning.

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/groundwater/api/station/?x={x}&y={y}&date={yyyy-mm-dd}&level={level}&levelType={type}

x = {number} ostkoordinat sweref 99 TM
y = {number} nordkoordinat sweref 99 TM
date = {datetime} datum
level = {number} nivå
levelType = {string} typ av mätvärde (measured|observed)

Exempel:
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/groundwater/api/station/?x=365270&y=6327361&date=2019-12-15&level=1.2&levelType=observed

Response
Calculation:
{
	"fillSlow": {number} fyllnadsgrad långsamtreagerande magasin,
	"fillFast": {number} fyllnadsgrad snabbreagerande magasin,
	"levelIncreaseFast": {number} nivåhöjning snabbreagerande magasin,
	"levelIncreaseSlow": {number} nivåhöjning snabbreagerande magasin,
	"levelDimensionFast": {number} dimensionerad nivå snabbreagerande magasin,
	"levelDimensionSlow": {number} dimensionerad nivå långsamtreagerande magasin,
	"x": {number} ostkoordinat,
	"y": {number} nordkoordinat,
	"date": {datetime} datum,
	"level":{string} observerad/uppätt nivå,
	"fast": [{measurement}]
	“slow”: [{measurement}]
}

Measurement:
{
	“distance”: {number} avstånd från given koordinat
	“level”: {number} grundvattennivå under mark
	“id”: {string} id för stationen
	“type”: {string} typ av station (fast|slow)
}

[POST] api/report

Skapar rapport i PDF-format.

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/groundwater/api/report
Body: {Calculation}
Content-Type: application/json

Response {string} Länk till rapport